Одобрен е учебникът на “Образование 5.0” за профилирана подготовка по предприемачество –  Модул 3 „Стартиране на собствен бизнес“

Cover_Modul 3_front
16.08.2021

Проектът за учебник за профилирана подготовка по предприемачество в 12. клас за Модул 3 „Стартиране на собствен бизнес“, разработен от фондация “Образование 5.0”, успешно премина двата етапа на оценяване. Това е четвъртият учебник на авторския екип на организацията.

Учебниците на организацията изцяло следват структурата и последователността на учебните програми за съответния модул. Теорията е представена по лесен и достъпен начин. Предвидени са редица дейности, свързани с осъществяване на проекти, проучвания в интернет, работа в екип, презентационни умения, провеждане на дебати и др. Използвана е съвременна информация, чиито източници са изрично посочени, като е приложена и библиографска справа за допълнително разширяване на знанията при интерес от страна на учениците.

Авторите са утвърдени експерти с дългогодишен опит в сферата на обучението по предприемачество.

Учебниците на “Образование 5.0” са единствените, одобрени от МОН за използване в училище в профил “Предприемачески”.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp