Одобрен е учебникът на “Образование 5.0” за профилирана подготовка по предприемачество –  Модул 4 „Управление на предприемаческата дейност“

Cover_Modul 4_Front
23.06.2021

Проектът за учебник за профилирана подготовка по предприемачество в 12. клас за Модул 4 „Управление на предприемаческата дейност“, разработен от фондация “Образование 5.0”, успешно премина двата етапа на оценяване. Това е третият учебник на авторския екип на организацията.

Подробна информация за условията за заявка на учебниците ще бъде обявена в края на август.

Учебниците изцяло следват структурата и последователността на учебната програма за модула. Теорията е представена по лесен и достъпен начин. Предвидени са редица дейности, свързани с осъществяване по проекти, проучвания в интернет, работа в екип, презентационни умения, провеждане на дебати и др. Използвана е съвременна информация, чиито източници са изрично посочени, като е приложена и библиографска справка за допълнително разширяване на знанията при интерес от страна на учениците.

Авторите са утвърдени експерти с дългогодишен опит в сферата на обучението по предприемачество.

Учебниците на “Образование 5.0” са единствените, одобрени от МОН за използване в училище за профилирана подготовка по предприемачество.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp