Uncategorized

Силен старт на Smart CreatAR за 2019 г.

Posted

От началото на 2019 г. стартираха обученията за работа с онлайн инструмента за създаване на учебно съдържание с добавена реалност Smart CreatAR. Само през февруари и март в страната бяха обучени над 200 учители от училища в областите Шумен, Пазарджик, Благоевград, Русе и студенти педагози от РУ „Ангел Кънчев“ и СУ „Св. Климент Охридски“. В средата на онлайн инструмента Smart CreatAR те създадоха своите първи упражнения, които тестваха с помощта на мобилното приложение Smart Classroom AR. За да ги направите и вие е достатъчно да свалите приложението от Google Play и да използвате универсалния маркер – корица на ученическа книжка!

Статистика 2019 г. – първо тримесечие

  • 207 учители и студенти педагози
  • Училища от 33 населени места – градове и села, в областите Шумен, Пазарджик, Благоевград, Русе, София
  • Учители от различни видове училища – начални, основни, обединени, средни, профилирани и професионални гимназии

Към 9 април – 145 публикувани упражнения в приложението Smart Classroom AR, от които над 100 са създадени от учители след преминаване на обучение за работа с онлайн инструмента Smart CreatAR. Всеки ден броят на упражненията расте.