Обучения

Фондация „Образование 5.0“ е вписана като обучителна организация в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

Обученията се провеждат в рамките на 16 часа, от които 8 присъствени и 8 онлайн. Подходящи са за учители от всички специалности от двете степени на училищното образование. Завършилите успешно получават 1 квалификационен кредит.

За предстоящите обучения може да се информирате от графика на уебсайта на организацията, както и по отделна заявка, ако в училището има достатъчен брой участници за сформиране на група (между 15 и 20 души). Организираните обучения в рамките на проект Smart Classroom на Samsung са безплатни за участниците.

„Образование 5.0“ предлага следните обучения:

За контакти във връзка с обученията, използвайте контактната ни форма или ни пишете на office@edu5.0.bg.