Завършили сте 0% от този въпросник
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Регистрация за обучения, организирани от фондация "Образование 5.0"

 

С настоящия регистрационен формуляр подавате заявление за обучение, което се провежда от фондация "Образование 5.0" по проект на Samsung България. Обучението е безплатно, тъй като разходите се покриват от Samsung. 

Обучението е включено в Информационния регистър на одобрени програми за професионална квалификация (ИРОПК) към МОН (Заповед РД 09-329/16.01.2019 г.) и носи един квалификационен кредит.

За участие в обучението и за издаването на удостоверение за придобития кредит фондация "Образование 5.0" се нуждае от Ваши лични данни, които следва да попълните в настоящия формуляр. За да преминете обучението, е необходимо да създадете профил в онлайн платформата Smart Classroom от следния линк: http://www.smartclassroom.bg.

Допълнителни въпроси можете да отправяте към екипа на "Образование 5.0" на адрес: office@edu5.0.bg.

Пожелаваме ви успешно и ползотворно обучение!