Завършили сте 0% от този въпросник
Внимание: изпълнението на JavaScript е деактивирано във вашия браузър или за този уеб сайт. Възможно е да не можете да отговорите на всички въпроси в тази анкета. Потвърдете параметрите на браузъра си.

Регистрация за обучения, организирани от фондация "Образование 5.0"

 

С настоящия регистрационен формуляр подавате заявление за обучение, което се провежда от фондация "Образование 5.0" по проект на Samsung България. Обучението е безплатно, тъй като разходите се покриват от Samsung. 

Обучението е включено в Информационния регистър на одобрени програми за професионална квалификация (ИРОПК) към МОН (Заповед РД 09-329/16.01.2019 г.) и носи един квалификационен кредит.

За участие в обучението и за издаването на удостоверение за придобития кредит фондация "Образование 5.0" се нуждае от Ваши лични данни, които следва да попълните в настоящия формуляр. За да преминете обучението, е необходимо да създадете профил в онлайн платформата Smart Classroom от следния линк: http://www.smartclassroom.bg.

Допълнителни въпроси можете да отправяте към екипа на "Образование 5.0" на адрес: office@edu5.0.bg.

Пожелаваме ви успешно и ползотворно обучение!