Умения в STEAM

Развитие на умения в STEAM

Предизвикателства и възможности при прилагане на STEAM методологията в учебния процес (УИН 67500004, одобрена със Заповед № РД09-125 / 22.01.2020 на Министъра на образованието и…

View details