Учебници

Пазарна икономика

Модул 2 за профилирана подготовка по предприемачество в 11. клас, одобрен със Заповед № РД09-1537/17.07.2020 г. на министъра на образованието и науката

View details