Работа със Smart Classroom

Използване на платформата Smart Classroom за организация на учебния процес и прилагане на смесено обучение (УИН 67500001, одобрена със Заповед № РД 09-329/16.01.2019 г. на заместник-министъра на образованието и науката)
Play Video

Цели

Информация

Обучението се провежда при предварително формирани групи от минимум 15 души.

Индивидуални заявки се приемат за предварително обявени дати.

Обучението развива дигиталната компетентност на педагогическите специалисти чрез изграждане на умения за използване на смесено обучение (blended learning), съчетаващо присъствена и онлайн форма на учене. Представена са методически насоки за прилагане на смесено обучение и възможностите на платформата www.smartclassroom.bg за това. Платформата може да се използва в клас, за поставяне на задачи за домашна и самостоятелна работа, включително в група. Тя разполага с дневник, който дава достъп на родителите до профилите на децата им.

Платформата е безплатна за ползване и е изцяло на български език.

В рамките на обучението учителите се запознават и с други онлайн образователни инструменти.  Обучението е практически насочено и обучаемите преминават през стъпките за създаване на класове, курсове и уроци на платформата.

Обучението развива дигиталната компетентност на педагогическите специалисти чрез изграждане на умения за използване на смесено обучение (blended learning), съчетаващо присъствена и онлайн форма на учене. Представена са методически насоки за прилагане на смесено обучение и възможностите на платформата www.smartclassroom.bg за това. Платформата може да се използва в клас, за поставяне на задачи за домашна и самостоятелна работа, включително в група. Тя разполага с дневник, който дава достъп на родителите до профилите на децата им.

Платформата е безплатна за ползване и е изцяло на български език.

В рамките на обучението учителите се запознават и с други онлайн образователни инструменти.  Обучението е практически насочено и обучаемите преминават през стъпките за създаване на класове, курсове и уроци на платформата.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp