Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Заявка за учебни материали за профил "Предприемачески"

Здравейте! С този формуляр за заявка можете да поръчате учебни материали, предлагани от фондация "Образование 5.0". Повече информация за тях е достъпна тук.

Учебните материали включват:

  • Учебници за профилирана подготовка по предприемачество в 11. клас за Модул 1 и 2, одобрени от МОН (към 2020/2021 учебна година "Образование 5.0" е единствената организация, която разпространява одобрени учебници).
  • Работни листове към Модули 1, 2 и 3 с ключ към верните отговори, подходящи за работа в клас или за самостоятелна работа, които следват учебните програми и могат да се използват за подготовка за държавен зрелостен изпит. Работните листове към Модул 3 включват и теоретична част.

Учебните материали са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права. "Образование 5.0" не разрешава нерегламентираното им разпространяване, възпроизвеждане и копиране.

"Образование 5.0" насърчава потребителите да осъществяват групови заявки за цялото училище, за да се постигне максимално бързо обработване на поръчките и най-ниска крайна цена за учениците.

С настоящия формуляр можете да заявите и предварителен интерес към програмата "Профил "Предприемачески" - организация и обучение", която носи един квалификационен кредит (към началото на 2020/2021 учебна година "Образование 5.0" е единствената организация, която предлага квалификационно обучение за профил "Предприемачески", вписано в ИРОПК на МОН).

При поръчка на най-малко 15 бр. от учебник и работни листове  "Образование 5.0" предоставя безплатно копие за учителя и безплатна доставка до адреса на училището. Ако в училището Ви има маломерни паралелки с по-малко от 15 души, пишете ни на office@edu5.0.bg. 

Информация за цените и допълнителните пакетни отстъпки на съответните услуги е представена по-долу:

There are 14 questions in this survey.
(This question is mandatory)

Училище:

Моля, въведете името на своето училище.

(This question is mandatory)

Адрес:

Моля, въведете адреса на училището, на който ще бъдат доставени учебните материали.

(This question is mandatory)

За колко паралелки правите заявка?

Моля, попълнете броя на паралелките в 11. клас профил "Предприемачески" във Вашето училище.

Лице за контакт:

Моля, въведете своите лични данни, които ще бъдат използвани за доставка и издаване на фактура.

(This question is mandatory)

Ако желаете фактура, съгласно Закона за счетоводството трябва да предоставите своите ЕГН и адрес по лична карта.

Дори да не заявите фактура, за отчетните цели ще получите  документ за своята заявка. В този случай не се налага да попълвате ЕГН и адрес.

"Образование 5.0" приема плащания само по банков път, така че заплаща всички дължими данъци без значение дали сте заявили фактура, или не.

Моля, попълнете данните, необходими за издаване на фактура.

(This question is mandatory)

Получател на доставката е:

Ако доставката няма да бъде получена от вас, трябва да посочите друго лице, което ще я получи.

(This question is mandatory)

Лице за доставка:

Моля, въведете личните данни на лицето, което ще получи материалите в училището.

Заявка:

(ако поръчвате над 15 бр. за ученици НЕ включвайте екземпляра за учителя - той е безплатен).

Моля, попълнете желания брой от всеки от учебните материали. 

 

(This question is mandatory)

Проявявате ли интерес към квалификационно обучение за профил "Предприемачески"?

При заявен интерес ще получите допълнителна информация впоследствие.

Колко души от вашето училище биха участвали в квалификационно обучение за профил "Предприемачески"?

Ако имате допълнителни коментари, въпроси или изисквания, моля, попълнете ги в полето по-долу.

(This question is mandatory)
(This question is mandatory)

Декларация за обработване на лични данни: