Учебни материали за профил "Предприемачески"

“Образование 5.0” е единственото издателство с одобрени от МОН учебници за четирите модула за профилирана подготовка по предприемачество – Модул 1 “Предприемачество и кариерно развитие”, Модул 2 “Пазарна икономика”, Модул 3 “Стартиране на собствен бизнес” и Модул 4 “Управление на предприемаческата дейност”. Те следват изцяло учебната програма. Допълнително към всеки от модулите се предлагат и работни листове, които са подходящи за работа в клас и самостоятелна подготовка. За избираем модул в 11. клас предлагаме насоки за работа и учебна програма “Предприемаческа инициатива”, която се осъществява под формата за проектно базирано обучение върху казуси, а за 12. клас помагало „Финанси за предприемачи“. Изберете съответното издание, за да получите подробна информация и да направите заявка.