Мисия и цели

Мисията на “Образование 5.0” е развитие на образованието, науката и културата чрез новите технологии. Организацията има за цел изграждане на предприемачески, дигитални и технологични компетентности у младите хора и развитие на техните умения за работа в екип, критично и творческо мислене, решаване на проблеми и др. 

Дейността на фондацията е насочена към цялата образователна система – детски градини, училища и университети. “Образование 5.0” работи за утвърждаване на подхода на смесеното обучение (blended learning), при което традиционните формина учене се съчетават и обогатяват с разнообразни информационни и комуникационни технологии.

История

Фондацията е основана в началото на 2018 г. Вписана е в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ като организация в обществена полза под ЕИК 205018214. Тя е регистриран издател в Международната система за стандартна номерация на книги (ISBN).

„Образование 5.0“ има внедрена система за управление  на  качеството  в  съответствие  с  ISO 9001:2015, сертифицирана от RINA. Обхватът на системата засяга обученията на учители и учащи, както и създаването на учебно съдържание.

Направления

Дейности

Партньори

“Образование 5.0“ вярва, че позитивната социална промяна може да се осъществи само благодарение на съвместните усилия нацелия граждански сектор, затова организацията цени високо осъществяването на проекти в партньорство. За постигането на своите цели Фондацията разчита на финансиране от частния и публичния сектор, както и на стопанска дейност.