Други издания на "Образование 5.0"

„Образование 5.0“ издава научна литература в областта на хуманитарните и социалните науки, както и учебни помагала за различни възрастови групи по предприемачество, финансова грамотност, материали за часа на класа и дейности по интереси.
Изберете съответното издание, за да получите подробна информация и да направите заявка (където е приложимо).