уменията за Индустрия 5.0

Образование 5.0

Безплатни консултации

Мрежа от обучители

Квалификационни
кредити за учители

Изяви на учениците

Висококачествени учебни материали

В подкрепа на образованието в България

Съвременни учебни материали и обучителни курсове

“Образование 5.0” е организация в обществена полза, която работи с различни партньори от частния, публичния и неправителствения сектор. Тя цели да подпомогне образователната система в България чрез методическа подкрепа, повишаване на квалификацията на педагозите и осигуряване на висококачествени учебни материали. Фондацията работи по проекти, но осъществява и независима стопанска дейност.

117445458_608678123354012_2702491723263034279_n
51516216_2347218712219287_1289732559629975552_n-3

Учебни материали

за развитие на предприемаческа компетентност

“Образование 5.0” е единственото издателство, което разпространява одобрени от МОН учебници за профилирана подготовка по предприемачество в 11. клас в профил “Предприемачески”. Организацията предлага и работни листове, подходящи за работа в клас или самостоятелна подготовка. Всички материали следват учебните програми.

Обучения

за повишаване на квалификацията на учителите

Предприемачество

Одобрени от МОН учебници за профил "Предприемачески" и административно съдействие за организацията му. Учебни материали и обучения за квалификация на учители за всички етапи на училищното образование.

Дигитални компетентности

Административна поддръжка на първата българска платформа за смесено обучение SmartClassroom, финансирана от Samsung България. Създаване на упражнения с добавена реалност и онлайн портфолио.

STEAM умения

Обучение за квалификация на педагогически специалисти за използване на STEAM подходи в учебния процес. Партньорство с експерти и водещи организации в областта.