Една от основните дейности на фондация “Образование 5.0” е свързана с предоставянето на ресурси, безплатна методическа помощ и консултации на учители. В настоящата секция са достъпни материали, свързани с планирането и организацията на учебния процес както в профил “Предприемачески”, така и при преподаването на предприемачество като избираем профилиращ предмет – учебни програми за избираемите модули, годишни планове за работа във формат, подходящ за качване в електронен дневник, и годишни тематични разпределения за четирите задължителни модула и за избираемите модули “Дизайн мислене”, „Предприемаческа инициатива“ и „Финанси за предприемачи“.

„Образование 5.0“ предоставя на учителите допълнителни материали като тестове за входно и изходно ниво към задължителните и избираемите модули.