Една от основните дейности на фондация “Образование 5.0” е свързана с предоставянето на ресурси, безплатна методическа помощ и консултации на учители. В настоящата секция са достъпни материали, свързани с планирането и организацията на учебния процес както в профил “Предприемачески”, така и при преподаването на предприемачество като профилиращ предмет.

Годишни планове за работа

Организацията предоставя годишни планове за работа във формат, подходящ за качване в електронен дневник. Те са налични както за трите задължителни модула за профилирана подготовка по предприемачество в 11. клас, така и за предприемаческа инициатива, изучавана като избираем модул или като предмет от  разширената подготовка. Можете да ги свалите тук:

Модул 1 “Предприемачество и кариерно развитие” 

Модул 2 “Пазарна икономика”

Модул 3 “Стартиране на собствен бизнес”

“Предприемаческа инициатива”

Предприемаческа инициатива

“Образование 5.0” предлага включването на допълнение към избираем модул или предмет за изучаване в разширената подготовка – предприемаческа инициатива. Той е естествено продължение на едноименния раздел, изучаван по технологии и предприемачество в 8. и 9. клас, като в същото време надгражда задължителните модули. Преподаването се обезпечава чрез Работните листове към трите модула, които организацията предлага. Свалете ресурси тук:

Учебна програма

Годишно тематично разпределение

Годишен план за работа

Годишни тематични разпределения

Фондацията предоставя и годишни тематични разпределения към своите одобрени от МОН учебници за Модул 1 и Модул 2, както и по предприемаческа инициатива.

Можете да ги свалите тук:

Модул 1 “Предприемачество и кариерно развитие” 

Модул 2 “Пазарна икономика”

Предприемаческа инициатива