Обучения за повишаване на квалификацията на учителите

“Образование 5.0” провежда обучения по 8 програми, вписани в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията към МОН. Те са в 3 основни направления – предприемачество, дигитални умения, умения в STEM / STEAM области. 3 от обученията се провеждат по проект на SmartClassroom на Samsung България и са безплатни за участниците. Към началото на 2020/2021 учебна година “Образование 5.0” е единствената организация, която предлага одобрена обучителна програма за организация на профил “Предприемачески”. Тук можете да откриете каталог на обученията и календар на тези, които предстоят.

No event found!