Обучения за повишаване на квалификацията на учителите

“Образование 5.0” провежда обучения по 8 програми, вписани в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията към МОН. Те са в 4 основни направления – дизайн мислене, предприемачество, дигитални умения, умения в STEM / STEAM области. 2 от обученията се провеждат по проект на SmartClassroom на Samsung България и са безплатни за участниците. 

Към началото на 2022/2022 учебна година “Образование 5.0” е единствената организация, която предлага одобрена обучителна програма за организация на профил “Предприемачески”. Тук можете да откриете каталог на обученията.