Основни дейности

Основните дейности на “Образование 5.0” са свързани с осъществяването на проекти и инициативи, консултантска дейност, разработването на учебни материали, провеждането на обучения за ученици и за квалификация на учители. По-съществените сред тях са:

 • Подкрепа за профил “Предприемачески” – фондацията е ангажирана с цялостно съдействие за профила – безплатни консултации по административната организация, одобрени от МОН учебници, квалификационни обучения за учители (вписани в ИРОПК), както и работни листове за работа в клас и самостоятелна подготовка.

 • Проект Smart Classroom – “Образование 5.0” е водещ партньор на Samsung България при реализацията на проекта. Фондацията отговаря за административната поддръжка на първата изцяло българска безплатна платформа за смесено обучение https://smartclassroom.bg. Платформата предоставя възможност за организация на учебно съдържание, създаване на онлайн портфолио, интеграция с Админ Плюс и разработване на иновативни образователни ресурси с добавена реалност, достъпни в мобилно приложение. За работа с платформата се провеждат безплатни квалификационни обучения. По проекта се осъществяват и различни събития и инициативи, които осигуряват възможности за изява на учениците. Всички дейности се покриват с финансовата подкрепа на Samsung България.

 • Повишаване на квалификацията на учителите – към началото на 2021/2022 учебна година “Образование 5.0” предлага 8 обучения, вписани в Информационния регистър на одобрените програми за квалификация на педадогическите специалисти, поддържан от МОН.  Всички обучения се провеждат при предварително сформирани групи, а индивидуални заявки се приемат за обявени дати. Три от тях се предоставят безплатно по проект Smart Classroom на Samsung България. Всички обучения носят един квалификационен кредит. Те са в 3 основни направления – предприемачество, дигитални умения и STEAM.
 • Умения в STEAM области

  Фондацията предлага обучение за квалификация на учители в прилагането на STEM / STEAM подходи в учебния процес. Организират се и различни събития като националния практически семинар STEAM – предизвикателства и възможности“, на който “Образование 5.0” е партньор и съорганизатор.

Кариерен център – „Образование 5.0“ предоставя услуги за кариерно ориентиране, консултиране и професионална помощ при кандидатстване в университети в България, както и във:

– Великобритания – като оторизиран UCASCentre – Education 5.0; UCASCentreNo. – 42562

– САЩ – чрез CommonApplication
– Нидерландия – чрез Studielink
– Германия – за специалности на немски и английски език
– Други държави.

Услуги:

 • Кариерен консултант за избор на професия
 • Консултация при избор на специалности и университети в България и в чужбина
 • Консултация и помощ за написването на мотивационно писмо
 • Консултация и подготовка за интервю (за кандидатстване в университет или за работа)
 • Подготовка за кандидатстудентски изпити по английски език в български университети и подготовка за IELTS, SAT и InternationalBaccalaureateизпити (EnglishB, EnglishA).