Създаване на дигитални ресурси

Създаване и приложение на дигитални образователни ресурси чрез интерактивни методи на обучение (УИН 67500006, одобрена със Заповед № РД09-125 / 22.01.2020 на Министъра на образованието и науката)

Цели

Информация

Обучението се провежда при предварително формирани групи от минимум 15 души.

Дигиталните технологии непрекъснато се развиват. Съвременните образователни подходи се насочват към онлайн пространството – в огромно изобилие от информация и интерактивни средства за придобиване на нови знания и умения. Програмата разглежда приложения, които допринасят за създаването на нови модели на преподаване и обучение в интерактивна и ангажираща учебна среда.

Ефективността на обучението зависи от много фактори, един от които е ангажираността на ученика в свързани с обучението действия. Въвеждането на съвременни интерактивни методи на обучение увеличава интереса на учениците към часовете и активното им участие в самия обучителен процес.

Сред предимствата на дигиталните средства за представяне на учебното съдържание са:

  • Активно участие в обучителния процес;
  • Повишаване на интереса на учениците;
  • По-ефективно усвояване на знания и умения;
  • Електронен пренос на образователни ресурси;
  • Интеграция с информационни системи.

Използват се методи за обучение на възрастни, включващи презентации, дискусии, видеоматериали, онлайн уроци. Сред тях основни са:

  • Обяснително-илюстративен метод – обучаемите получават предимно готови знания;
  • Репродуктивен метод – формират се определени умения чрез образци
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp