за учебни материали

Основен фокус в дейността на „Образование 5.0“  е да подпомогне администрирането и организирането на профил „Предприемачески“. За целта фондацията предоставя:

 • Безплатни методически консултации (включително входящ тест, тематично разпределение, изходящ тест и др.);
 • Учебници за профилирана подготовка по предприемачество в 11. клас за Модул 1 и Модул 2, одобрени от МОН;
 • Работни листове към Модули 1, 2 и 3, които изцяло следват учебната програма и са подходящи за работа в клас или самостоятелна работа, както и за подготовка за държавен зрелостен изпит;
 • Обучение за профил „Предприемачески“ за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, вписано в ИРОПК към МОН.

„Образование 5.0“ е единственото издателство с одобрени от МОН учебници за профилирана подготовка по предприемачество в 11. клас. Работните листове за 11. клас към Модул 3 „Стартиране на собствен бизнес“ – Първа част включват теоретична част, която следва учебната програма. Към началото на 2020/2021 учебна година единствено „Образование 5.0“ предлага обучение за организация на профил „Предприемачески“, вписано в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (ИРОПК) към МОН.

Заявки за учебници по предприемачество за Модул 1 и Модул 2 се подават само онлайн на уебсайта на „Образование 5.0“. При маломерни паралелки под 15 ученици, моля пишете ни на office@edu5.0.bg. Формата за заявки е достъпна чрез бутона в края на страницата.

Заявките се потвърждават по телефона след обаждане от представител на организацията. Към всяка от тях се изпраща проформа фактура, по която следва да бъде наредено плащане по банков път. Доставката се извършва след постъпване на плащането. „Образование 5.0“ насърчава училищата да правят групови заявки, за да се възползват от различни преференции и отстъпки, които организацията предлага. При индивидуални заявки доставката се заплаща от купувача. Груповите заявки се обработват с приоритет пред индивидуалните.

Пакет 1

При заявка на минимум 15 бр. учебници (за Модул 1 или 2)

за учителя

 • безплатно копие от учебника за съответния модул.

 

за учениците

 • безплатна доставка до училище.

Пакет 2

При заявка на минимум 15 бр. учебници и работни листове (за Модули 1 и 2)

за учителя

 • безплатни копия от учебниците и работните листове;
 • 15% отстъпка от цената за квалификационното обучение за всеки учител.

за учениците

 • безплатна доставка до училище;
 • 15% отстъпка от цената на работните листове за съответните модули.

Пакет 3

При заявка на минимум 15 бр. учебници (за Модули 1 и 2), и работни листове (за Модул 1, 2 и 3)

за учителя

 • безплатни копия от учебниците и работните листове;
 • 25% отстъпка от цената за квалификационното обучение за всеки учител;

за учениците

 • безплатна доставка до училище;
 • 25% отстъпка от цената на работните листове за съответните модули.

*Учебните материали са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права. “Образование 5.0” не разрешава нерегламентираното им разпространяване, възпроизвеждане и копиране.