Малки разкази за предприемачи

или разкази за малки предприемачи

Описание

Помагалото „Малки разкази за предприемачи или разкази за малки предприемачи“ и работните листове към него са създадени по авторска учебна програма по предприемачество за 4. клас на Магданела Делинешева, разработена в рамките на дисертационния ѝ труд с научен ръководител доц. д-р Николай Цанев, Факултет по науки за образованието и изкуствата, СУ „Св. Климент Охридски“. Тя допълва учебните програми по технологии и предприемачество за начален етап и способства за изграждането на устойчиви знания за икономиката, бизнеса и обществения живот и развитието на практически умения.

Темите в помагалото имат пряка връзка с реалната предприемаческа дейност и са насочени към изграждане на начална икономическа култура, както и към формиране на финансова грамотност. 

Подходящо е за избираемите или факултативните часове (раздел Б и В на учебния план), както и за занимания по интереси. Книгата съдържа разкази и илюстрации за оцветяване, а в работните листове към всяка от главите има упражнения и задачи за дискусия и рефлексия. В помощ на учителя са предоставени подробни методически насоки.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp