Малки разкази за предприемачи

или разкази за малки предприемачи

Описание

„Малки разкази за предприемачи или разкази за малки предприемачи“ е част от материалите по учебна програма по предприемачество за 4. клас, разработена от Магданела Делинешева в рамките на дисертационния ѝ труд с научен ръководител доц. д-р Николай Цанев, Факултет по науки за образованието и изкуствата, СУ „Св. Климент Охридски“. 

Темите в учебното пособие имат пряка връзка с изграждането и възпитаването на финансова грамотност при най-малките, тъй като в тази възрастова група е най-ясно видима естествената връзка с предприемачеството като една от ключовите компетентности за ученето през целия живот. Книгата съдържа разкази и илюстрации за оцветяване, а към всяка от главите в нея има работни листове с упражнения и задачи за дискусия и рефлексия. В помощ на учителя са предоставени подробни насоки за работа.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp