Компютърно моделиране

Компютърно моделиране – методи, методология и инструментариум за реализиране на учебната програма (УИН 67500005, одобрена със Заповед № РД09-125 / 22.01.2020 на Министъра на образованието и науката)

Цели

Информация

Обучението се провежда при предварително формирани групи от минимум 15 души.

Програмата е насочена към педагогически специалисти, които преподават компютърно моделиране. Включени са дейности от учебната програма по предмета. Представени са възможности за изграждане на дигиталната грамотност на учениците чрез създаване на компютърни модели на познати обекти, процеси и явления и експериментиране с тях. Курсът се фокусира върху подготовката на учителите за изграждане на: дигитална идентичност; основни правила за работа в дигитална среда; развитие на комуникационни умения; логическо мислене и творчество. Програмата представя програмни среди, чрез които учениците създават интерактивни истории и анимации. Чрез тях се цели развиване на умения по програмиране, усъвършенстване на умения за прецизност, развитие на аналитични способности и изчислителни умения.

Използват се методи за обучение на възрастни. Сред тях водещи са:

  • Обяснително-илюстративен – обучаемите получават предимно готови знания;
  • Репродуктивен – формират се определени умения чрез образци.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp