Предприемачество и кариерно развитие

Модул 1 за профилирана подготовка по предприемачество в 11. клас, одобрен със Заповед № РД09-1549/17.07.2020 г. на министъра на образованието и науката

Описание

Учебникът по предприемачество за профилирана подготовка в 11. клас – Модул 1 “Предприемачество и кариерно развитие” е изцяло съобразен с учебната програма, като следва нейната структура, последователност и очакваните резултати.

Подпомагайки успешната подготовка за държавен зрелостен изпит, съдържанието в учебника допринася също за кариерното ориентиране на учениците и за професионалната им реализация в практиката.

Теорията е представена на достъпен език. Предвидени са редица дейности, свързани с осъществяване на проекти, проучвания в интернет, работа в екип, презентационни умения, провеждане на дебати и др. Използвана е съвременна информация, чиито източници са посочени, като е приложена и библиографска справка за допулнително разширяване на знанията на учениците при интерес от страна на учениците.

Авторите са изградили дългогодишен опит в сферата на кариерното ориентиране и обучението по предприемачество. Рецензентите са представители на академичните среди и са разпознаваеми в съответното направление.

“Образование 5.0” предлага и работни листове по Модул 1, които са подходящи както за работа в клас, така и за самостоятелна подготовка.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp