Пазарна икономика

Модул 2 за профилирана подготовка по предприемачество в 11. клас, одобрен със Заповед № РД09-1537/17.07.2020 г. на министъра на образованието и науката

Описание

Учебникът по предприемачество за профилирана подготовка в 11. клас – Модул 2 “Пазарна икономика” е изцяло съобразен с учебната програма, като следва нейната структура, последователност и очакваните резултати.

Подпомагайки успешната подготовка за държавен зрелостен изпит, съдържанието в учебника допринася също изграждането на икономическа и финансова грамотност, свързана както със стартирането на собствен бизнес, така и с управлението на личните финанси.

Теорията е представена на достъпен език. Предвидени са редица дейности, свързани с осъществяване на проекти, проучвания в интернет, работа в екип, презентационни умения, провеждане на дебати и др. Използвана е съвременна информация, чиито източници са посочени, като е приложена и библиографска справка за допълнително разширяване на знанията на учениците при интерес от страна на учениците.

Авторите са изградили дългогодишен опит в сферата на икономиката и обучението по предприемачество. Рецензентите са представители на академичните среди и са разпознаваеми в съответното направление.

“Образование 5.0” предлага и работни листове по Модул 2, които са подходящи както за работа в клас, така и за самостоятелна подготовка.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp