Примерни варианти на тестове за ДЗИ

по предприемачество за профилирана подготовка

Описание

Сборникът съдържа седем варианта на тестове, изготвени съгласно учебно-изпитната програма за държавен зрелостен изпит по предприемачество. Всеки от вариантите е във формата на изпита и съдържа 30 задачи с избираем отговор, 14 задачи със свободен отговор и 1 казус, с които се оценяват компетентностите от учебно-изпитната програма.
Спазено е съотношението между отделните модули – „Предприемачество и кариерно развитие“, „Пазарна икономика“, „Стартиране на собствен бизнес“ и „Управление на предприемаческата дейност“, и тяхната тежест в теста. Предоставени са верни отговори и стъпки за решения (където е приложимо).

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp