Предприемаческа инициатива

Избираем модул или предмет за изучаване в разширената подготовка

Описание

Предприемаческа инициатива се предлага от “Образование 5.0” като избираем модул или предмет за разширената подготовка в рамките на 36 учебни часа. Той е предназначен за профилирана или разширена подготовка на ученици във втори гимназиален етап в профил „Предприемачески“ в 11. клас. Обучението се обезпечава изцяло от работните листове към Модул 1, Модул 2 и Модул 3.

Обучението в модул „Предприемаческа инициатива“ е насочено към надграждане на овладените знания, умения и отношения  в задължителните модули в 11. клас, като поставя акцент върху практическото им приложение. Същевременно, тя допълва изучаваното по технологии и предприемачество в 8. и 9. клас в едноименния раздел и разширява изучаваните понятия в областта на компетентност „Предприемаческа инициатива“. 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp