Предприемаческа инициатива

Допълнение към избираем модул или предмет за изучаване в разширената подготовка

Описание

Предприемаческа инициатива се предлага от “Образование 5.0” като допълнение към избираем модул или предмет за разширената подготовка в рамките на 36 учебни часа. Той е предназначен за профилирана или разширена подготовка на ученици във втори гимназиален етап в профил „Предприемачески“ в 11. клас. Обучението се обезпечава изцяло от работните листове към Модул 1, Модул 2 и Модул 3.

Обучението в модул „Предприемаческа инициатива“ е насочено към надграждане на овладените знания, умения и отношения  в задължителните модули в 11. клас, като поставя акцент върху практическото им приложение. Същевременно, тя допълва изучаваното по технологии и предприемачество в 8. и 9. клас и разширява изучаваните понятия в областта на компетентност „Предприемаческа инициатива“. 

Казусите са достъпни в работните листове за съответните модули както следва:

1.     Предприемаческо мислене

Модул 1

Зад. 5, стр. 10

2.     Проучване на потребителите

Модул 3

Зад. 8, стр. 41

3.     Финансиране на идеята

Модул 2

Зад. 5, стр. 45

4.     Социално предприемачество

Модул 3

Зад. 12, стр. 77

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp