Управление на предприемаческата дейност

Модул 4 за профилирана подготовка по предприемачество в 12. клас, одобрен със Заповед № РД09-1308/28.06.2021 г. на министъра на образованието и науката.

Описание

Учебникът по предприемачество за профилирана подготовка в 12. клас – Модул 4 “Управление на предприемаческата дейност” е изцяло съобразен с учебната програма, като следва нейната структура, последователност и очакваните резултати.

Подпомагайки успешната подготовка за държавен зрелостен изпит, съдържанието в учебника допринася също изграждането на знания и умения в областта на мениджмънта. Важен акцент е човешкия капитал, управлението на човешките ресурси и мотивацията на персонала. Включена е информация и за актуални информационни системи и осъществяване на бизнес в електронна среда.

Теорията е представена на достъпен език. Предвидени са редица дейности, свързани с осъществяване на проекти, проучвания в интернет, работа в екип, презентационни умения, провеждане на дебати и др. Използвана е съвременна информация, чиито източници са посочени, като е приложена и библиографска справка за допълнително разширяване на знанията на учениците при интерес от страна на учениците.

Авторите са изградили дългогодишен опит в сферата на икономиката и обучението по предприемачество. 

“Образование 5.0” предлага и работни листове по Модул 4, които са подходящи както за работа в клас, така и за самостоятелна подготовка.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp