Одобрени са учебниците на “Образование 5.0” за профилирана подготовка по предприемачество

Screenshot-2020-07-16-at-20.45.31

Проектите за учебници за профилирана подготовка по предприемачество в 11. клас за Модул 1 “Предприемачество и кариерно развитие” (разгледайте тук) и Модул 2 “Пазарна икономика” (разгледайте тук), разработени от фондация “Образование 5.0”, успешно преминаха двата етапа на оценяване.

Подробна информация за условията за заявка на учебниците ще бъде обявена в началото на август.

Учебниците изцяло следват структурата и последователността съответните учебни програми за двата модула. Теорията е представена по лесен и достъпен начин. Предвидени са редица дейности, свързани с осъществяване по проекти, проучвания в интернет, работа в екип, презентационни умения, провеждане на дебати и др. Използвана е съвременна информация, чиито източници са изрично посочени, като е приложена и библиографска справа за допълнително разширяване на знанията при интерес от страна на учениците.

Авторите и рецензентите на двата учебника са утвърдени експерти с дългогодишен опит в сферата на обучението по предприемачество.

Учебниците на “Образование 5.0” са единствените, одобрени от МОН за използване в училище в профил “Предприемачески”.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp