Практически семинар „STEAM – предизвикателства и възможности“

STEAM

Практически семинар „STEAM – предизвикателства и възможности“ е ориентиран към практиката и е предназначен за педагогически специалисти – за учители по математика, физика, химия, биология, география, информатика, информационни технологии, ръководители на компютърни кабинети, ресурсни учители, детски учители, начални учители и директори на учебни заведения. Основна цел на семинара е да отговори на потребностите на участниците и да допринесе за повишаване на професионалната им компетентност. Програмата на курса цели да запознае учителите от областта на STEAM дисциплините – природни науки, технологии, инженеринг, изкуства и математика със същността на STEAM обучението като цялостен подход, както и със значението му за развитие на научното и изчислителното мислене на децата и учениците. В програмата са предвидени теми и занятия, в които теорията е сведена до минимум, за сметка на практиката – научни експерименти, опити, моделиране и конструиране на роботи и установки, програмиране и др.

Семинарът се организира от “Иновации и консултиране” ООД  и фондация “Образование 5.0”. Повече информация можете да откриете на https://forum.innovateconsult.net. 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp