Обучение за нови учители по предприемачество за профилирана подготовка

entrain

На 9 септември 2023 г. „Образование 5.0“ ще проведе онлайн обучение по програма  „Профил „Предприемачески“ – организация и обучение“, вписана в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти под УИН 67500008, одобрена със Заповед № РД 09-1709 / 11.08.2020 г. на министъра на образованието и науката и науката и носеща един квалификационен кредит.

Програмата е насочена към учители по предприемачество, които ще преподават за първа година предмета в профил „Предприемачески“ или в други профили. Тя е подходяща и за директори и заместник-директори по учебната дейност на училища, на които предстои въвеждане на предмета, тъй като разглежда методическите и правните аспекти на обучението по предприемачество за профилирана подготовка.

Темите обхващат преглед на нормативната уредба, разработване на училищен учебен план и комбиниране на профилиращи предмети, учебна документация, учебно-изпитна програма по ДЗИ по предприемачество и формат за изпита. Накратко ще бъдат представени резултатите от ДЗИ от 2022 г. и 2023 г., като се изведат основните проблемни области, на които трябва да се наблегне при подготовката на учениците.

Специален акцент е обучението в първи гимназиален етап. Разглеждат се варианти за осигуряване на предварителна подготовка по предприемачество при паралелките със и без интензивно и разширено изучаване на чужд език.

Лектори са доц. д-р Джеймс Йоловски и д-р Магданела Делинешева – съавтори на одобрените от МОН учебници за задължителните модули – „Предприемачество и кариерно развитие“, „Пазарна икономика“, „Стартиране на собствен бизнес“ и „Управление на предприемаческата дейност“, както и на учебници по технологии и предприемачество за начален и прогимназиален етап. Практическите задачи са свързани с работата с учебниците по различни видове уроци, включително осъществяването на проектите в модули 3 и 4. Разгледани са и други учебни материали на „Образование 5.0“ – работни листове, помагала за избираеми модули, сборник с примерни тестове за ДЗИ. Предвидено е време за дискусии и за решаване на типовете задачи в ДЗИ, включително казуса.

Синхронната част на обучението ще се проведе на 9 септември 2023 г. от 8:00 до 14 часа.

Асинхронният модул представлява самостоятелна работа с практическа насоченост за създаване на методически материал по избор – например план на урок, презентация по дадена тема, тест със задачи с избираем отговор върху раздел от модул по избор, задача със свободен отговор, казус.

Обучението завършва с тест и предоставяне на разработения материал, който ще бъде качен на специалната страница на „Образование 5.0“ за споделяне на ресурси, разработени от учители.

Участниците в обучението ще получат 30% отстъпка от ръководството с книга за учителя по модулите, която ще излезе от печат през месец октомври.

За ранни записвания до 31.08. таксата за участие в обучението е 100 лв. с включен ДДС, като е предвидена отстъпка от 20% за училища, които са имали групови заявки на учебни материали до момента. След 31.08. таксата е 120 лв. и не се прилагат отстъпки.

След регистрация участниците получават потвърждение или проформа фактура в срок до 3 работни дни. Плащането следва да се извърши в рамките на 7 работни дни от изпращането на потвърждението, но не по-късно 07.09.

Официално писмо и програма за обучението са достъпни тук.

Регистрационния формуляр за участие ще намерите тук.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp