Обучение за нови учители по предприемачество за профилирана подготовка

entrain

На 9 септември 2023 г. „Образование 5.0“ ще проведе онлайн обучение по програма  „Профил „Предприемачески“ – организация и обучение“, вписана в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти под УИН 67500008, одобрена със Заповед № РД 09-1709 / 11.08.2020 г. на министъра на образованието и науката и науката и носеща един квалификационен кредит.

Програмата е насочена към учители по предприемачество, които ще преподават за първа година предмета в профил „Предприемачески“ или в други профили. Тя е подходяща и за директори и заместник-директори по учебната дейност на училища, на които предстои въвеждане на предмета, тъй като разглежда методическите и правните аспекти на обучението по предприемачество за профилирана подготовка.

Темите обхващат преглед на нормативната уредба, разработване на училищен учебен план и комбиниране на профилиращи предмети, учебна документация, учебно-изпитна програма по ДЗИ по предприемачество и формат за изпита. Накратко ще бъдат представени резултатите от ДЗИ от 2022 г. и 2023 г., като се изведат основните проблемни области, на които трябва да се наблегне при подготовката на учениците.

Специален акцент е обучението в първи гимназиален етап. Разглеждат се варианти за осигуряване на предварителна подготовка по предприемачество при паралелките със и без интензивно и разширено изучаване на чужд език.

Лектори са доц. д-р Джеймс Йоловски и д-р Магданела Делинешева – съавтори на одобрените от МОН учебници за задължителните модули – „Предприемачество и кариерно развитие“, „Пазарна икономика“, „Стартиране на собствен бизнес“ и „Управление на предприемаческата дейност“, както и на учебници по технологии и предприемачество за начален и прогимназиален етап. Практическите задачи са свързани с работата с учебниците по различни видове уроци, включително осъществяването на проектите в модули 3 и 4. Разгледани са и други учебни материали на „Образование 5.0“ – работни листове, помагала за избираеми модули, сборник с примерни тестове за ДЗИ. Предвидено е време за дискусии и за решаване на типовете задачи в ДЗИ, включително казуса.

Синхронната част на обучението ще се проведе на 9 септември 2023 г. от 8:00 до 14 часа.

Асинхронният модул представлява самостоятелна работа с практическа насоченост за създаване на методически материал по избор – например план на урок, презентация по дадена тема, тест със задачи с избираем отговор върху раздел от модул по избор, задача със свободен отговор, казус.

Обучението завършва с тест и предоставяне на разработения материал, който ще бъде качен на специалната страница на „Образование 5.0“ за споделяне на ресурси, разработени от учители.

Участниците в обучението ще получат 30% отстъпка от ръководството с книга за учителя по модулите, която ще излезе от печат през месец октомври.

За ранни записвания до 31.08. таксата за участие в обучението е 100 лв. с включен ДДС, като е предвидена отстъпка от 20% за училища, които са имали групови заявки на учебни материали до момента. След 31.08. таксата е 120 лв. и не се прилагат отстъпки.

След регистрация участниците получават потвърждение или проформа фактура в срок до 3 работни дни. Плащането следва да се извърши в рамките на 7 работни дни от изпращането на потвърждението, но не по-късно 07.09.

Официално писмо и програма за обучението са достъпни тук.

Регистрационния формуляр за участие ще намерите тук.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Последни новини

Обучения