Предстоящо обучение за профил „Предприемачески“

240613881_868791097401877_3906669715870251978_n
26.08.2021

„Образование 5.0“ ще проведе обучение по програма  „Профил „Предприемачески“ – организация и обучение“, вписана в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти под УИН 67500008, одобрена със Заповед № РД 09-1709 / 11.08.2020 на Министъра на образованието и науката и науката и носеща един квалификационен кредит.

Програмата е подходяща както за учители по предприемачество, така и за директори и заместник-директори по учебната дейност, тъй като разглежда методическите и правните аспекти на обучението по предприемачество като задължителен предмет в профила или избираем в други профили. Темите обхващат изискванията на учебната документация, разработването на училищен учебен план, учебно-изпитната програма по ДЗИ по предприемачество и форматът за изпита с примерни задачи. Поставен е акцент върху някои практически насоки за работа с одобрените от МОН учебници за задължителните модули – „Предприемачество и кариерно развитие“, „Пазарна икономика“, „Стартиране на собствен бизнес“ и „Управление на предприемаческата дейност“, и други учебни материали за избираемите модули на „Образование 5.0“. Специално внимание е отделено на работата по проекти в модули 3 и 4, мястото на казусите в ДЗИ, рефлексията и портфолиото при оценяването. Предвидено е време за дискусии.

 

Поради влошаване на епидемичната обстановка присъствената част ще се проведе като синхронно онлайн обучение съгласно §7 от Преходните и Заключителни разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Асинхронната част от обучението съгласно учебната програма е свързана с изпълнението на практически задачи.

 

Предвидени са две възможности:

  1. Група за 8 и 9 септември от 16:30 ч. до 19:20 ч. (по 4 академични часа)
  2. Група за 11 септември 09:30 ч. до 15:50 ч. (8 академични часа).

 

Лектори са авторите на учебниците и учебните помагала на „Образование 5.0“.

 

Таксата за участие в обучението е 100 лв. с включен ДДС, като са предвидени отстъпки до 30% при групови заявки на учебни материали. Всички училища, които са имали групови заявки за учебната 2020-2021 г. ще могат да се възползват от отстъпката.

 

Официално писмо и програма за обучението са достъпни тук.

Регистрационния формуляр за участие ще намерите тук.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp