Дати за обучения до края на 2021 г.

Screenshot 2021-09-15 at 11.25.45
12.09.2021
12.09.2021

В навечерието на новата учебна година започва записване за безплатните обучения по  програмите на “Образование 5.0” за създаване на онлайн портфолио на учителя и за работа с платформата Smart Classroom.

И двете програми са регистрирани в ИРОПК и предоставят по 1 квалификационен кредит на успешно преминалите обучението учители. Съгласно промените в Наредба 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, наложени поради епидемичната обстановка, обученията ще се провеждат изцяло онлайн в две части – синхронно обучение в два дни по 4 академични часа, и асинхронно обучение по материали, предвидени за 8 часа работа. Обученията са безплатни, тъй като се провеждат в рамките на проект SmartClassroom, финансиран от Samsung България.

Датите за записване с индивидуална заявка и по двете програми са

  • 16-17 октомври
  • 23-24 октомври
  • 30-31 октомври
  • 6-7 ноември
  • 27-28 ноември
  • 4-5 декември

На посочените дати се предвижда сутрин обучение по програмата за работа с платформата и следобед – за създаване на учителско портфолио онлайн. Всяко от обученията е в два последователни дни. Приоритет имат груповите заявки.

Ако има непълни групи след приключване на регистрацията, ще бъде предложен вариант за прехвърляне в група на друга дата.

Регистрацията за участие се извършва тук.

Срок за регистрация: 30 септември.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp