Профил "Предприемачески"

Основен фокус в дейността на “Образование 5.0” е да подпомогне училищата в организирането на обучението по профил “Предприемачески”. За целта фондацията предлага безплатна методическа подкрепа, одобрени от МОН учебници, програма за квалификация (вписана в ИРОПК), както и работни листове за допълнителна работа в клас или самостоятелна подготовка. Организацията се стреми да изгражда и поддържа активна общност от училища, в които се преподава по профила, за да предостави още възможности за изяви на учениците чрез работа по проекти и участие в инициативи. Тук ще намерите подробна информация относно дейностите, свързани с профил “Предприемачески”.

Учебници

“Образование 5.0” е единственото издателство с одобрени от МОН учебници за профилирана подготовока по предприемачество в 11. клас – Модул 1 “Предприемачество и кариерно развитие” и Модул 2 “Пазарна икономика”. Те следват изцяло учебната програма и са изключително богати на различни дейности – задачи, казуси, работа по проекти, проучвания, екипни задания. 

Учебниците са разработени от утвърдени в сферата автори с широк практически опит. Теорията е представена по достъпен начин, а включените практически примери и информация са съвременни.

Обучение за квалификация на учители

Към началото на 2020/2021 учебна година единствено “Образование 5.0” провежда квалификационни обучения по програма за организацията на профил “Предприемачески”, вписана в ИРОПК. Екипът от лектори включва представители на фондацията и на колектива от автори и рецензенти на учебниците и работните листове. Обучението покрива не само въпроси, свързани с преподаване по модулите на новия профилиращ предмет предприемачество, но и с цялостното администриране на профила – разработването на учебен план, организирането на първи гимназиален етап, избор на профилиращи предмети, подготовка за държавен зрелостен изпит и др.

Работни листове

Към одобрените от МОН учебници за Модул 1 и Модул 2 са налични и работни листове. Те също следват учебната програма и са подходящи за работа в клас или самостоятелна работа, както и за подготовка за държавен зрелостен изпит. “Образование 5.0” предлага работни листове и към Модул 3 “Стартиране на собствен бизнес” – Първа част. Те покриват 36 учебни часа, заложени в 11. клас и включат кратка теоретична част. Всички издания съдържат ключ към верните отговори, чрез който учениците могат да оценят до каква степен са покрили очакваните резултати от обучението. 

Методическа подкрепа

“Образование 5.0” предлага безплатна методическа подкрепа, която се предоставя от екипа на организацията, от авторите и рецензентите на учебните материали и от национална мрежа от утвърдени обучители с дългогодишен опит в преподаването на предприемачество. Насърчаваме ви да се свържете с нас, за да получите отговори на своите въпроси, както и допълнителна информация.

Можете да се присъедините и към групата във Facebook на профил “Предприемачески”, за да станете част от общността на предприемаческите училища в България. Така ще имате своевременен достъп до всички новини и събития, свързани с профила – учебни материали, обучения, инициативи за изява на учениците и др.